گواهینامه ها و افتخارات

دریافت لوح سپاس از طرف شهرداری سودجان

پیام تقدیر و تشکر ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان چهار محال و بختیاری

دریافت لوح سپاس از طرف شهرداری فرادنبه